تبلیغات
روزهای بارانی - بهترین لحظات زندگی از نگاه چارلی چاپلین

روزهای بارانی

To fall in love .
 
عاشق شدن .


 To laugh until it hurts your stomach .

آنقدر بخندی که دلت درد بگیره .

 


 
 To find mails by the thousands when you return from a
 vacation .
 
بعد از اینکه از مسافرت برگشتی ببینی
 
هزار تا نامه داری .

 


 
 To go for a vacation to some pretty place .
 
برای مسافرت به یک جای خوشگل بری .

 


 
 To listen to your favorite song in the radio .
 
به آهنگ مورد علاقت از رادیو گوش بدی .


 To go to bed and to listen while it rains outside .
 
به رختخواب بری و به صدای بارش بارون گوش بدی .

 


 
To leave the Shower and find that
 the towel is warm !

از حموم که اومدی بیرون ببینی حو له ات گرمه !

 


 To clear your last exam .
 
آخرین امتحانت رو پاس کنی .

 


 To receive a call from someone, you don't see a
 lot, but you want to .
 
کسی رو که معمولا زیاد نمی بینیش ولی دلت
 
می خواد ببینیش بهت تلفن کنه .

 


 To find money in a pant that you haven't used
 since last year .
 
توی جیب شلواری که از سال گذشته ازش استفاده
 
نمی کردی پول پیدا کنی .

 


 To laugh at yourself looking at mirror, making
 faces !!! 
  
برای خودت تو آینه شکلک در بیاری و
 
بهش بخندی  !!!

 


 Calls at midnight that last for hours .
 
نیمه شب تلفن داشته باشی که ساعتها هم
 
طول بکشه .

 


 To laugh without a reason .
 
بدون دلیل بخندی .

 


 To accidentally hear somebody say something good
 about you .
 
بطور تصادفی بشنوی که یه نفر داره
 
از ت تعریف می کنه .

 


 To wake up and realize it is still possible to sleep
 for a couple of hours !
 
از خواب پاشی و ببینی که چند ساعت دیگه
 
هم می تونی بخوابی  !

( چارلی  چاپلین )

 

 To hear a song that makes you remember a special
 person .
 آهنگی رو گوش کنی که شخص خاصی رو به یادت
 می یاره .

 


 To be part of a team .
 
عضو یک تیم باشی .

 


 To watch the sunset from the hill top .
 
از بالای تپه به غروب خورشید نگاه کنی .

 


 To make new friends .
 
دوستهای جدید پیدا کنی .

 


 To feel butterflies!
 In the stomach every time
 that you see that person !
 
وقتی "اونو" میبینی دلت هری
 
بریزه پایین  !

 


 To pass time with
 your best friends .
 
لحظات خوبی رو با دوستانت سپری کنی .

 


 To see people that you like, feeling happy .

کسانی رو که دوستشون داری خوشحال ببینی .

 


 See an old friend again and to feel that the things
 have not changed .
 
یه  دوست قدیمی رو دوباره ببینی و
 
ببینی که فرقی نکرده .

 


 To take an evening walk along the beach .
 
عصر که شد کنار ساحل قدم بزنی .

 

 


To have somebody tell you that he/she loves you .
 
یکی رو داشته باشی که بدونی دوستت داره .


 
 To laugh .......laugh. . .........and laugh .......
 remembering stupid
 things done with stupid friends .

یادت بیاد که دوستهای احمقت چه کارهای
 
احمقانه ای کردن و بخندی
 
و بخندی و

........  باز هم بخندی .

 


 These are the best moments of life ...
 
اینها بهترین لحظه‌های زندگی هستند ...

 


 Let us learn to cherish them .
 
قدرشون روبدونیم .

 

 

 "Life is not a problem to be solved, but a gift to be enjoyed"

" زندگی یک  مشکل نیست که باید حلش کنی

بلکه یک  هدیه است که باید ازش لذت برد"

 

****************
 
وقتی  زندگی 100 دلیل برای گریه كردن  به  تو نشان میده ،

تو 1000 دلیل  برای  خندیدن به اون نشون بده .

 

( چارلی  چاپلین )نوشته شده در پنجشنبه 30 دی 1389 ساعت 14:03 توسط شیزین کریمی نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak