تبلیغات
روزهای بارانی - افسردگی چرا

روزهای بارانی


http://2013readsandreacts.files.wordpress.com/2010/01/depressed-child1_2112.jpg

 


 

افسردگی چرا

          وقتی هنوز كتابهای زیادی هست كه نخوانده ایم

وقتی راه های زیادی هست كه نرفته ایم

وقتی چیزهای زیادی هست كه نیاموخته ایم

 

افسردگی چرا

          وقتی كارهای زیادی هست كه می توانیم انجام دهیم

وقتی كسانی  به نیروی عقل و توان بازوی ما نیازمندند

 

افسردگی چرا

          وقتی نیروی عشق در قلب ماست

وقتی دلمان می تپد برا ی كسانی كه دوسشان داریم

برای سرزمینی كه متعلق به ماست

 

افسردگی چرا

          وقتی اندیشه های بزرگ درسر داریم

وقتی آرزویمان جهانی آباد و آرام است

 

افسردگی چرا

          وقتی كه می دانیم كه تنها نیستیم

وقتی می دانیم كسانی منتظرمان هستند

وقتی می دانیم كسانی چشم امیدشان به ماست

 

افسردگی چرا

          وقتی می توانیم افكارمان را بنویسیم

یا نقاشی كنیم

وقتی می توانیم بسازیم

وقتی قدرت خلاقیت در ماست

 

افسردگی چرا

          وقتی می توانیم شادی ها وغم هایمان را با دیگران تقسیم كنیم

وقتی می توانیم سنگی را از راه كسی برداریم

وقتی می توانیم با مهر خود دلی را شاد كنیم

 

افسردگی چرا

          وقتی می توانیم صدای خنده و بازی بچه ها در كوچه را بشنویم

وقتی می توانیم برق امید را در چشمان درخشان شان ببینیم

 

افسردگی چرا

          وقتی چشمه ها می جوشد

رودها جاری است

خورشید می تابد

و روز از پی شب می آید

 

افسردگی چرا

وقتی هنوز باران می بارد

باد می وزد

بهار می آید

زمین سبز می شود

                                                و درختان بار می دهند


نوشته شده در شنبه 16 بهمن 1389 ساعت 22:55 توسط شیزین کریمی نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak